Dotacje 45%!

Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej dla przygotowania c.w.u.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program udzielania kredytów wraz z dopłatą 45% kapitału kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej dla ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Kto może się ubiegać o kredyt i dofinansowanie?

 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jedno lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym 
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory na własnych budynkach

W obu przypadkach z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do podgrzewania cwu

Co obejmuje przedmiot kredytowania (wydatki kwalifikowane)?

 • Koszt projektu budowlano - wykonawczego rozwiązania instalacji do przygotowania cwu z wykorzystaniem kolektorów słonecznych 
 • Koszty zakupu elementów instalacji solarnej - kolektorów, podgrzewaczy (zasobników) wody, urządzeń obiegu solarnego, automatyki i AKPiA 
 • Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normę PN EN 1434 
 • Koszty montażu kolektorów słonecznych 
 • Zapłacony podatek VAT

Jakie wymagania musi spełniać kolektor słoneczny?

Musi posiadać sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN 12975-2 wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK" nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Jeżeli kolektor nie spełnia w/w wymagań pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

Kolektory słoneczne serii CosmoSUN oraz wybrane pozostałych dostawców z oferty naszego partnera - firmy BIMs PLUS spełniają powyższe wymagania.

Jakie są podstawowe warunki dotacji?

Dotacja z NFOŚiGW obejmuje 45% łącznych kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego

Jaka jest procedura i warunki uzyskania kredytu z dopłata z NFOŚiGW?

 • posiadanie zdolności kredytowej
 • złożenie wniosku (odpowiedni formularz bankowy) o przyznanie kredytu 
 • złożenie wniosku na dotację (formularz NFOŚiGW) 
 • odbiór techniczny wykonanej instalacji przez uprawnioną firmę lub inspektora nadzoru budowlanego 
 • przedłożenie w banku faktur związanych z przedsięwzięciem - faktury nie mogą być datowane wcześniej niż data złożenia wniosku o dotację

Nabór wniosków

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym, według kolejności wpływu. Decyzję o włączeniu instrumentu dopłat do oferowanych produktów bankowych oraz o terminach ich uruchomienia podejmą dyrektorzy poszczególnych banków. Nastąpi to nie później niż w sierpniu 2010r. Część banków zadeklarowała uruchomienie kredytów już w lipcu . 

Jak dotąd takie umowy zawarło 6 banków:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. 
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 
 • Krakowski Bank Spółdzielczy 
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. 
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

Dodatkowe informacje - na stronie http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/krajowe/oze3/

Aktualności

17/04

Kredyt na Odnawialne Źródła Energii

czytaj całość

06/09

Dotacja „Czyste Powietrze”

Zapraszamy do współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze”.

czytaj całość

26/04

Walczymy ze smogiem!

czytaj całość
Aktualności

17/04

Kredyt na Odnawialne Źródła Energii

czytaj całość

06/09

Dotacja „Czyste Powietrze”

Zapraszamy do współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze”.

czytaj całość

26/04

Walczymy ze smogiem!

czytaj całość

© 2014 MACKO.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.